Van Duisternis naar het Licht

 

Getuigenis van Fabienne

Résultat de recherche d'images pour "download"   getuigenis te downloaden

(English website : https://newagedangers.wordpress.com/)

Résultat de recherche d'images pour "FRISE FLEURS MYRIAMIR"

australie2

30 december 2016

Brief van Aanbeveling

Ik, ondergetekende, pr. Gilles Hervé, priester van de Rooms-Katholieke Kerk, beveel  Fabienne aan; zij heeft de hele wereld gedeeld over haar geestelijke ervaring die haar geloofsleven veranderde en die haar ertoe geleid heeft het Evangelie in de hele wereld te verkondigen.

Door haar getuigenis over haar eigen bekering deelt ze de boodschap van Onze Heer Jezus Christus. Ik heb vertrouwen in de persoonlijke presentatie van Fabienne en in haar getuigenis die getrouw zijn aan de Katholieke leer.

Met vriendelijke groet,

Pr. Gilles Hervé

Bisschoppelijk directeur van de Massa Media – Directeur van het Bisschoppelijk Spiritueel Centrum

Résultat de recherche d'images pour "FRISE FLEURS MYRIAMIR"

Résultats de recherche d'images pour « FABIENNE GUERRERO »

“God heeft mij de verlichting van mijn geweten laten ervaren”

Getuigenis van Fabienne in de Katholieke Kerk in Europa, Azië, Amerika en Afrika.

*** 

De vrede van Jezus zij met u allen!

Geliefde broeders en zusters, ik kom vandaag getuigen dat Christus mij heeft opgewekt uit mijn geestelijke dood en ik dank Hem dat Hij mij de genade heeft gegeven om de verlichting van mijn geweten te ervaren, een getuigenis dat ik in 6 continenten en verschillende eilanden heb gegeven.

U kunt kennis maken met de vijf boekjes in mijn web site, die de goedkeuring hebben van de Katholieke Kerk en ook een interview met Mgr. René Laurentin.

Enkele dagen na mijn geboorte lieten mijn ouders mij dopen.

Ik heb alle catechismuslessen gevolgd en heb mijn eerste communie gedaan.

Mijn moeder, een godvruchtige vrouw, had mij geleerd om elke avond het Onze Vader en het Weesgegroet te bidden.

Desondanks ben ik na mijn Communie niet meer naar de Katholieke Kerk gegaan tot in 1996 toen Jezus me kwam redden. Ik was toen 32 jaar.

Ik ga jullie vertellen over het leven dat ik al die jaren geleefd heb, ver van Jezus en Zijn Kerk, de Katholieke Kerk, de enige die Hij op Petrus, de eerste paus, gesticht heeft.

Vanaf mijn 15de jaar begon mijn leven te wankelen. Ik begon met roken, met het bezoeken van bedenkelijke bars, kaarten trekken, numerologie en het schrijven naar astrologen.

Toen mijn schooljaren er op zaten, bracht ik elk weekend door in discotheken. Ik rookte hasjiesj, dronk alcohol, was gekleed in minirokken en zonder enig schuldgevoel had ik betrekkingen met mannen die ik ontmoette.

Ik was op zoek naar de Liefde met een grote L.

Op een avond ontmoette ik in een nachtclub een jongen. Na enkele maanden besloten wij samen te gaan leven.

In die tijd wist ik niet dat bij een seksuele verhouding buiten het sacrament van het huwelijk, mijn ziel naar de hel werd gesleept en zich met onzuivere geesten verenigde.

Na vijf jaar heb ik hem verlaten en ben verhuisd naar een andere stad waar ik een astroloog ontmoette die mij op de hoogte bracht over astrologie.

Enkele tijd later ben ik naar een centrum van spiritisme gegaan om naar de leer van een goeroe te luisteren. Daar vond ik een boek: “Het evangelie volgens het spiritisme” door Allan Kardec.

Op een dag stelde die goeroe voor aan degenen die het wilden, om op de woensdagavond spiritistische bijeenkomsten bij te wonen en daar zag ik mediums die in trans raakten en zich voordeden alsof ze boodschappen van heiligen ontvingen.

Als ik in die tijd geweten had dat het gevallen geesten waren die de boodschappen gaven, dan had ik dat centrum van spiritisme onmiddellijk verlaten.

Op een woensdagavond stelde de goeroe voor aan degenen die dat wilden om een grote zuivering van hun ziel te ondergaan.

Innerlijk leed ik heel erg, maar op dat ogenblik wist ik niet dat het de opgestapelde zonden waren, die me beklemden.

Ik geloofde dat dit inwendig lijden te wijten was aan het karma, dat ik in mijn zogenaamde vroegere levens had vergaard, omdat ik in reïncarnatie geloofde.

Ik wist toen niet dat men slechts eenmaal sterft (Heb 9,27) en dat volgens de Catechismus van de Katholieke Kerk geen reïncarnatie bestaat na de dood.

In de veronderstelling dat die goeroe me van mijn vroegere levens kon bevrijden, liet ik hem toe zijn handen, met de macht die hij van de duivel verkregen had, op twee chakra’s te zetten! Op de hartchakra en die van het derde oog! Toen zei hij dat hij mij het licht had doorgegeven. Maar helaas ging het over het “licht” van de vijand van God.

Daarna ben ik naar huis teruggekeerd en begon me ellendig te voelen.

Tijdens de volgende spiritistische zitting, onderging ik een moeilijke ervaring. Het kundalini was gerezen.

Het kundalini is een krachtige energie die in het heiligbeen onderaan de rug zit.

Wanneer het wakker wordt klimt het omhoog langs de ruggengraat en werkt van centrum naar centrum tot aan de kruinchakra, die boven op het hoofd is gelegen.

Tijdens die ervaring kreeg ik de indruk dat ik ten hemel werd opgeheven; zo krachtig was de energie.

Op dat ogenblik begreep ik niet dat ik door het beoefenen van yoga en de verheffing van het Kundalini, ik mij aan de macht van Satan overgaf, die mij van binnenuit leidde.

Ik wist niet dat door het beoefenen van yoga, ik de deuren van mijn ziel wijd openzette voor slechte geestelijke wezens.

Met de eenvoudige yoga-oefeningen werden de chakra’s geopend en traden duivels binnen in mijn lichaam.

Ik heb ontdekt dat yoga geen eenvoudige oefening is, maar dat het tot een ware religie behoort, waarvan het moeilijk gescheiden kan worden.

Het deed me godheden aanbidden en het heeft een geestelijke functie.

Yoga is een hindoeïstische oefening, die mijn tijdelijke ik, “Jiva”, met “Brahma” verenigt, de hindoeïstische notie van God.

Die god wordt voorgesteld als een onpersoonlijke geestelijke substantie.

Het is niet Jezus Christus, de persoonlijke God van de Openbaring.

Op dat moment is het tot mij doorgedrongen dat door het beoefenen van de yoga, ik een andere God aanbad dan de Heilige Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest en dat hierdoor ik het eerste gebod van God overtrad: “Vereer naast Mij geen andere goden.” (Dt 5,7).

Omdat ik me hoe langer hoe zieker voelde, heb ik die oefeningen niet meer gedaan.

Door dat alles zweefde ik gedurende lange maanden tussen leven en dood en als ik nu nog leef kan ik alleen maar Jezus daarvoor danken.

Omdat mijn dorst naar kennis niet te lessen was, ben ik lid geworden van de Rozenkruisers AMORC en spoedig kreeg ik brochures die ik moest bestuderen. Ik ben ook lid geworden van een loge van de Rozenkruisers waarin ik meerdere malen geïnitieerd ben en het is pas later, toen Jezus me verlost had, dat ik besefte hoe Satan bij elke esoterische initiatie me nog meer in zijn bezit had genomen.

Ik heb in deze Orde verschillende disciplines bestudeerd zoals het psychisch lichaam van de mens, de astrale reis, de menselijke aura, chakra’s, klanken, mantra’s…

Tijdens die studies probeerde ik de god, die “de Kosmische” genoemd wordt, te kennen en te begrijpen.

Ik heb niets begrepen van deze verkeerde god en zijn energieën. Kunt u zich voorstellen welke liefdesrelatie ik had met die god? Geen enkele.

Geen enkele van hart tot hart brandende liefde zoals ik die nu kan beleven met onze Jezus van Liefde in de Eucharistie.

Tijdens het zoeken in de New Age, die niet van God komt, heb ik van alles gedaan: magnetisme, kaarten leggen, pendelen, astrologie, horoscopen, handlijnen, chi kong, telepathie, hypnose, New-Age-ademhaling, lectuur over de aura, alle vormen van genezing door energieën, kristallen, muziek, kleuren, New-Age-muziek, reiki die door de bisschoppen van de Verenigde Staten verboden is omdat het duivels is. 

Als een ziel eenmaal geïnitieerd wordt in reiki, neemt de duivel bezit van die ziel en de persoon die reiki doet, ontvangt duivelse machten. De persoon, die zich laat behandelen door een persoon die reiki beoefent, ontvangt een kracht die alleen de Kerk kan doen verdwijnen door een exorcisme en een oprechte biecht.

In de Orde van de Rozenkruisers A.M.O.R.C. heb ik een alleenstaande man ontmoet die sinds jaren alleen was omdat zijn vrouw hem voor een vriend verlaten had. Ze waren kerkelijk getrouwd. Het duurde niet lang of we leefden samen buitenechtelijk. En plots kwam daar de grote genade! Tijdens het bekijken van een poster van het Heilig Hart van Jezus, heb ik Zijn stem gehoord, die me zei: “Mijn heilige wonden zullen je redden.” De wonden van Zijn smartelijk lijden.

Korte tijd nadien ben ik op bedevaart naar Medjugorje gegaan en heb ik er in toegestemd om weer opgenomen te worden in de Katholieke kerk.

Ik bracht een week in Medjugorje door en de dag dat ik Medjugorje verliet, heeft de H. Maagd, de Gospa, me zoveel genaden gegeven van berouw, dat ik niet ophield met tranen te laten zodat mijn ogen ervan gingen branden.

Terug in Frankrijk, heeft God mij een eerste bovennatuurlijke ervaring gegeven tijdens welke Hij mij gezegd heeft dat Hij er van hield dat men Hem vreest (de heilige vrees voor de Heer) en Hij heeft me gevraagd om boete te doen!

Hij liet mij mijn ziel zien, gevangen in het Beest. Het had een kop als die van een leeuw zoals beschreven in de Apocalyps. Mijn doodzonden hadden mijn ziel verdoemd.

Ik heb gezien hoe de duivels me omringden, klaar om me mee te sleuren naar de duisternis van de hel. Die duivels waren verbonden met elke zonde die ik had begaan. Ik zag mijn zonde van ontucht in verband met samenwonen in het gezicht van een demon. Hij zag eruit als een mens, maar hij had ogen vol haat. Hij was een gevallen geest.

Toen ik dieper in mijn ziel keek, zag ik mezelf als een hyena en ik was helemaal op de bodem van de afgrond gevallen, vloekend en vol haat voor God. De doodzonde had mijn ziel helemaal verwrongen. Op deze plaats werd ik overspoeld door bloedzuigers. Larven zogen zich aan me vast. Wormen kronkelden in mijn lichaam. Dit was het gevolg van de seksuele verschrikkingen die ik met mijn lichaam had begaan. Het was verschrikkelijk. Ik had heel veel onkuise zonden gepleegd.

De weerzinwekkendheid van mijn ziel was een gevolg van mijn ongehoorzaamheid aan de wet van God en in zijn woede riep Satan: “Ik had je verdoemd tot de folteringen van de hel.”

Het ergste is dat ik mijn ziel hoorde zeggen: “Satan, ik houd van je!” Het was werkelijk vreselijk! Ik was een duivel in de verrotting! Ik was een wereldse, verleidelijke, verlokkende en dominante vrouw. Ik zei van mezelf dat ik een bevrijde vrouw was, maar in feite zat ik vastgeketend aan Lucifer.

Ik zag de zwarte ketenen waarmee de duivel mij vastgebonden had. Ik, die tijdens mijn periode in de New Age zei dat er geen hel bestond, hier zag ik een duistere, zwarte duivel met een mestvork. Hij zag er vreselijk gemeen uit.

De ketens die ik zag, waren alle zonden die ik bedreven had en die mij gebonden hielden aan duivels van verschillende hiërarchieën van de hel. Mijn leugenachtigheid hield me aan hen vastgebonden.

Alleen Jezus kon met Zijn Kostbaar Bloed die ketens naderhand verbreken tijdens verschillende biechten bij een priester.

Mijn opstand begon met het luisteren naar rock, de Beatles, ACDC en de geesten van slechte muziek die bij me waren ingetreden. Mijn innerlijke rebellie leidde me ten gunste van homoseksualiteit, echtscheiding, samenwonen en abortus.

God zei: “Je bent een grote rebel.” Ik moest toegeven dat het waar was!

Als mijn moeder niet zo veel de rozenkrans had gebeden, zou ik op dit moment nog steeds verblind zijn door het licht van Lucifer.

Vasten en gebed hebben me veel geholpen voor mijn bevrijding.

Jezus legde me uit dat wanneer ik bad, Hij in mij bad voor mijn bevrijding.

Toen Hij naar mij kwam om me te verlossen, zag ik Hem in een innerlijke visie en Hij zei: “Mijn naam is Yeshoea! Wil je hieruit komen?”

En ik antwoordde: “Ja. Ik wil heel graag hieruit komen.”

Op dat moment van mijn leven wist ik niet dat God seksuele relaties buiten het kerkelijk huwelijk verbood. Gods Woord zegt ons: “Geslachtsgemeenschap kan alleen in het huwelijk plaatsvinden.”

Na deze momenten van innerlijk lijden, heeft Jezus mij uit de afgrond gehaald en mij tot Zich genomen terwijl Hij sprak: “Rust nu uit in Mijn Hart” en toen voelde ik hoe Zijn macht mij uit deze staat van duisternis trok.

Daarna sprak de Heilige Maagd Maria: “Mijn Zoon stierf omwille van jouw zonden.”

Weet u, ik leefde in de New Age die beweert dat Satan en de zonde niet bestaan. Daarom bestond er voor mij geen zonde en geen reden om behoefte te hebben aan een Redder om in de hemel binnen te kunnen komen. Volgens hen bestaan het vagevuur en de hel niet en men kan dus doen wat men wil, op voorwaarde dat men zich fijn voelt en veel tijd besteedt om goed te worden, want men moet zich reïncarneren in duizenden levens.

Ik was verblind door het licht van Lucifer.

Toen de Allerheiligste Maagd me zei dat haar Zoon was gestorven omwille van mijn zonden, werd ik mij ervan bewust dat ik een grote zondares was en dat ik Jezus vreselijke pijnen heb toegebracht tijdens zijn Lijden.

Dan sprak Jezus tegen me: “Laat Mij niet meer lijden wegens je lichamelijke zonden.” Op dat punt realiseerde ik me hoeveel pijn ik Hem deed met mijn zonden van ontucht in buitenechtelijke samenleving en mijn zonden van afgoderij; Hij, die zo immens puur is!

De Allerheiligste Maagd zei me: “Je hebt mijn Onbevlekt Hart beledigd.”

Daarna zei Jezus: “Je bent van Mij.” – “Denk alleen aan Mij.” – “Denk eraan alleen Mij lief te hebben.” – “Ik zal je genezen.” – “Je baadt in Mijn bloed.” – “Geef Mij veel liefde.” – “Zondig niet meer.” – “Verkoop je ziel niet meer aan de duivel.” – “Verraad me niet meer.” – “Ik ben jouw enige Meester.” – “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” – “Verwijder jezelf niet meer van Mij.” – “Vlucht uit de wereld.” – “Vlucht weg van mannen.”

“Luister naar Mijn Woord (ik maakte de Bijbel nooit open), gehoorzaam aan mijn geboden, (ik wist dat er 10 geboden waren, maar ik wist niet meer welke) en eerbiedig mijn Zondagen.” (D.w.z. de dag van de Heer). (In plaats van naar de Heilige Mis te gaan, ging ik sporten, mijn huis schoonmaken of de was doen. Dat was verkeerd, want God wenst dat de zondag een dag van complete rust is).

Jezus gebood mij toen: “Bescherm mijn wet.”

Ik opende de Bijbel van Jeruzalem en het catechismusboek en toen ik het vijfde gebod las, schaamde ik me heel diep “U zult niet doden.” (Ex 20,13).

Toen realiseerde ik me dat ik bezig was mezelf te doden door twee pakjes sigaretten per dag te roken, soft drugs te gebruiken, veel alcohol te drinken en de pil in te nemen. Ik realiseerde me ook dat ik anderen bezig was te doden door heel vaak boos te worden op mijn naasten. Ik heb ook gedood wegens kwaadaardige roddels en laster.

Ik heb ook een moord gepleegd op de dag dat ik een vriendin naar een abortuskliniek bracht. Ik weet niet of u weet wat er gebeurt tijdens een abortus, maar het is verschrikkelijk. Abortus betekent moord.

Toen Jezus en Maria mij deze zonde uitlegden, heb ik veel gehuild en kreeg ik grote berouw.

Daarna ging ik naar mijn vriend met wie ik zou trouwen en legde hem uit dat wij in kuisheid moesten leven tot aan onze huwelijksdag.

Wij konden echter geen sacrament van het huwelijk ontvangen, omdat hij 14 jaar tevoren al kerkelijk getrouwd was.

Een paar maanden later trouwden we bij de gemeente en gingen daarna naar een priester die bereid was ons te ontvangen om ons een eenvoudige zegen te geven. Hij heeft een kleine ceremonie geregeld voor het beeld van de Heilige Maagd, uiteraard zonder de ringen te zegenen.

Direct daarna, zei Jezus: “Dit is een leugen.” Ik begreep meteen dat die eenvoudige zegen Hem niet aanstond.

Wij zijn naar huis gegaan en kochten daarna een huis.

Op de dag na mijn huwelijk onderging ik een bovennatuurlijke ervaring.

Mijn ziel bevond zich op een vredige plaats die er uitzag als een bos. Ik wandelde met Jezus en beiden waren wij in een heel goede stemming. Ik voelde me heel gelukkig en toen ik thuis kwam, was ik geheel doordrenkt van de gelukzaligheid, de volheid en de blijdschap met Jezus te hebben gepraat, zonder dat ik me echter kon herinneren waarover Hij had gesproken.

Ik voelde een heel grote liefde voor Jezus en eveneens voelde ik hoe veel Hij van me hield. Ik heb daar nog steeds grote heimwee naar.

Na dit te hebben beleefd, ging ik naar een kerk en voor het kruisbeeld sprak Jezus tot me: “Offer je leven aan Mij op.” Later besefte ik dat Hij mij voor een missie had bestemd, die ik moest volbrengen: alle naties bezoeken om Zijn grote barmhartigheid te verkondigen. En op de dag des oordeels zullen de zielen verantwoordelijk gehouden worden voor alles wat ik verkondigd heb.

Na mijn huwelijk bracht Jezus mij een bezoek terwijl ik alleen in de kamer aan het bidden was. Met Zijn goddelijke kracht tilde Hij me van het bed en bracht me naar een andere kamer waar Hij me zei: “Gehoorzaam Mij.” “Ik verlang boetedoening.”

Hij liet mij de duivels met wrede ogen zien, aan wie ik verbonden was wegens mijn zonden van ontucht in mijn burgerlijk huwelijk. Voor mijn man was het een zonde van overspel.

Mijn ziel begon toen vreselijk te lijden en ik hoorde mijn ziel zeggen: “Ik ben op de bodem van de afgrond beland.”

Wat een lijden, mijn geliefde broeders en zusters! Ik beleefde een intense geestelijke wanhoop. Als ik had geweten dat het burgerlijk huwelijk me tot aan de bodem van de hel zou leiden, dan was ik liever ongetrouwd gebleven of ik zou trouwen met een vrije man, maar dan zeker niet met een gescheiden man die eerder al kerkelijk getrouwd was.

Jezus wilde me troosten. Hij zag hoe ik mezelf innerlijk vernietigde want ik kwam veel tekort aan liefde en ik leed heel erg dat ik me lichamelijk moest verwijderen van de man met wie ik pas getrouwd was. Het was een grote verwonding.

Jezus zei me toen: “Je verwonding is heel groot.” Later voegde Hij eraan toe: “Overhandig Mij je wanhoop.” Verschillende keren liet Hij mij uitrusten tegen Zijn teder Hart om me te laten voelen hoeveel Hij van me hield. God bemint ons op een hartstochtelijke manier, maar Hij kan Zijn Wet niet verloochenen, daar deze deel van Hem uitmaakt.

Daarna heeft God mij momenten van intense vrede laten beleven. Het Hart van Jezus is een oceaan van liefde, heerlijke tederheid en barmhartigheid. Ik zei aan Jezus: “Mijn Heer, laat mij Uw liefde nooit verliezen.”

Na deze onbeschrijflijke vrede te hebben geproefd, heb ik de wereld teruggevonden en ben ik op reis gegaan naar het Heilig Land.

Om mijn lichaam te reinigen, heb ik me ondergedompeld in de Jordaan. Toen Naäman, generaal van het leger van de koning van Syrië, gehoorzaamde aan de profeet Elia die hem had bevolen zich te baden in de Jordaan om gereinigd te worden, werd zijn lichaam weer als dat van een klein kind (2 Koningen 5, 14).

Ik heb geloofd in het Woord van God: “Ga en reinig jezelf zeven keer in de Jordaan en je lichaam zal weer schoon worden.”

Na me zeven keer te hebben ondergedompeld in de Jordaan, werd mijn lichaam die lepra had, weer puur en sindsdien heb ik nooit meer seksuele relaties gehad.

Toen ik Kafarnaüm bezocht, zei Jezus tegen me: “Onttrek je aan jouw huwelijk.” Ik begreep toen hoe zeer mijn burgerlijk huwelijk Jezus had beledigd.

Na mijn reis in Israël ben ik naar Frankrijk teruggekeerd en daar moest ik nieuwe beproevingen doorstaan om mijn ziel te reinigen. Ik was net getrouwd om een gezin te stichten met kinderen, maar God zei me op dat moment dat het mij verboden was om me voort te planten (omdat mijn huwelijk niet sacramenteel gezegend was). Als ik ongehoorzaam aan God zou zijn, dan zouden de zielen van mijn kinderen de consequentie van mijn doodzonde moeten ondergaan. Ik had dus een heilige vrees God te beledigen, hoewel ik een groot verlangen had om moeder te worden. Later veranderde God dit verlangen in moederlijke spiritualiteit.

De volgende dag bezocht ik een biechtvader die me hartelijk ontving en ik legde hem uit wat God van mij vroeg.

De priester bevestigde me dat wij als broer en zuster moesten leven en voegde eraan toe dat ik de communie mocht ontvangen als ik accepteerde om in een gescheiden kamer te slapen om de kuisheid te waarborgen. Hij legde me uit dat een scheiding het kerkelijk huwelijk niet ongedaan kon maken en dat mijn man voor God getrouwd zal blijven met zijn wettelijke echtgenote tot de dood hen van elkaar zal scheiden, zelfs al zou zij getrouwd zijn met een andere man. Het Woord van God zegt: Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden!”

Na de familiesynode is God naar me gekomen om me daarover in te lichten en Hij zei me dat Hij niet eens was met de beoordeling van geval tot geval voor de toelating tot het ontvangen van sacramenten voor personen in een onregelmatige situatie. Hij eist eerst een oprecht berouw en het stoppen met zondigen, gevolgd door de biecht. Zonder deze vereisten, veroordeelt de ziel, die toch communiceert, zichzelf en zinkt dieper in de hel bij elke communie.

In zijn brief aan de Korintiërs zegt St. Paulus ons: “Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en bloed des Heren. Wij moeten onszelf onderzoeken, voor we van het brood eten en uit de beker drinken. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis. Daarom zijn er onder u zo velen ziek en zwak en zijn er een aantal gestorven.”

Wanneer Sint Paulus spreekt van de dood, betekent het de dood van de ziel, de geestelijke dood.

Geliefde broeders en zusters, God wenst alle paren die in de kerk zijn getrouwd en dan gescheiden zijn, met elkaar te verzoenen. Wie zijn wij, dat wij een echtgenoot/echtgenote die ons heeft beledigd, niet kunnen vergeven? God vergeeft alleen onze zonden als wij degenen vergeven die ons hebben gekwetst.

God heeft me gezegd: “Als je wil dat ik je vergeef, vergeef dan ook de anderen en zondig niet meer.”

Laten we ons bekeren zolang we in de tijd van de grote barmhartigheid leven en laten we niet vergeten dat degene die weigert te gaan door de deur van Zijn barmhartigheid, zal moeten gaan door de deur van Zijn gerechtigheid, die van de hel.

Laten we ook niet vergeten dat God tegen Saint Faustina zei dat geen enkele zonde Zijn barmhartigheid kan uitputten en dat hoe groter het vertrouwen is, hoe groter Zijn genade voor die ziel is.

Jezus zei ook tegen haar: “Ik verlang het vertrouwen van Mijn schepselen, spoor alle mensen aan om op de onpeilbare afgrond van Mijn barmhartigheid te vertrouwen. Laat geen enkele ziel bang zijn om tot Mij te komen, want al zou die meer zonden hebben dan er zandkorrels op aarde zijn, alles zal in de afgrond van Mijn Barmhartigheid verdwijnen. (1059)

En al zijn de zonden van zijn ziel zo zwart als de nacht, als een zondaar zich tot Mijn barmhartigheid wendt, brengt hij Mij de grootst mogelijke lof en wordt aldus de heerlijkheid van Mijn Lijden.

Zeg de zielen waar ze troost moeten zoeken, het is in het hof van de barmhartigheid (de Biecht); daar vinden Mijn grootste wonderen plaats die zich voortdurend hernieuwen.

Het is voldoende om met geloof te knielen aan de voeten van hem die mij vertegenwoordigt (de priester), hem alle ellende te vertellen en het wonder van de Goddelijke Barmhartigheid zal zich manifesteren in al zijn volheid.

Zelfs als die ziel al een rottend lijk is en zelfs als er, menselijk gesproken, geen hoop op herstel meer bestaat en alles verloren lijkt te zijn – is dat niet het geval voor God. Het wonder van Gods Barmhartigheid zal in de ziel het leven in alle volheid terugbrengen. O ongelukkigen, die niet profiteren van dit goddelijk wonder van Gods Barmhartigheid; tevergeefs roept u, maar het zal al te laat zijn! « ( 1448)

Mijn dochter, als je de heilige biecht nadert, deze bron van mijn barmhartigheid, dan storten het bloed en water die uit mijn hart stroomden, zich over je ziel uit en veredelen haar. Dompel jezelf, elke tijdens elke biecht, met veel vertrouwen in Mijn barmhartigheid, zodat Ik al de goedertierenheid van mijn barmhartigheid in je ziel kan uitstorten. Als je gaat biechten, weet dan dat Ik het ben die op je wacht in de biechtstoel; ik verschuil me alleen achter de priester, maar alleen Ik handel in de ziel. Hier ontmoet de ellende van de ziel de God van Barmhartigheid. Zeg aan de zielen, dat de genaden van Mijn Barmhartigheid worden geput door middel van vertrouwen. Wanneer hun vertrouwen groot is, zal Mijn vrijgevigheid grenzeloos zijn. De stortvloed van mijn genade overspoelt de nederige zielen. De trotse zielen blijven altijd in ellende en armoede achter omdat mijn genade zich afkeert van hen om naar de nederige zielen te gaan. (1602)

Geliefde broeders en zusters, omdat ik veel angsten had, zei de hemel tegen me: “Je zult pas vrede ervaren na vele heilige Missen.” Daarom heb ik meer dan dertig missen laten opdragen en terwijl deze missen voor mijn ziel werden opgedragen, leed ik verschrikkelijk omdat God mijn ziel van het kwaad bevrijdde.

Ik herinner me dat ik op een dag op de grond lag, omdat ik op een verschrikkelijke manier geestelijk en lichamelijk leed; op dat moment hoorde ik dat de Heilige Maagd tegen me zei: “Ontvang de sacramenten” en ze voegde eraan toe dat ze me zou bevrijden van verschillende demonen. Toen hoorde ik hoe een aantal duivels me sissend verlieten.

Ik besloot toen een priester te ontmoeten om een goede persoonlijke biecht te doen, daar een gezamenlijke biecht alleen maar waarde heeft wanneer men daarna opnieuw persoonlijk aan een priester zijn zware zonden biecht.

Jezus moedigde me aan en zei: “Erken je fout.”

Op dat moment schreeuwde de duivel in zijn grote woede: “Ik blijf je aan mij vastbinden!” “Ga naar de hel!” Hij voelde aan dat hij mijn ziel zou verliezen zodra ik de biecht had gedaan.

Ik ben meteen naar de kerk gerend; de duivel zat me op de hielen terwijl hij zei: “Het is jou al vergeven, het is jou al vergeven!” Maar ik wist heel goed dat wanneer ik rechtstreeks God om vergiffenis zou vragen zonder voor de priester te verschijnen, ik nooit in de hemel zou komen. Ik wist dat wanneer ik de biechtkamer niet zou betreden, ik nooit van mijn zonden verlost zou worden door de Kerk, want alleen Zij heeft deze macht van God gekregen. Ik heb dus volgehouden.

De duivel verliet me en de priester ontving me met grote naastenliefde. Hij was wel verbaasd te zien dat ik vele bladzijden bij me had waarop ik al mijn zonden had geschreven. Ik had ze opgeschreven om er geen een te vergeten.

Geliefde broeders en zusters, kunt u zich voorstellen hoe groot de berg van zonden was die ik in mijn ziel had opgestapeld sinds mijn eerste communie…

Ik wist toen nog niet dat Jezus aanwezig is in de priester om me in Zijn liefdevolle armen te nemen en mij te reinigen met Zijn kostbaar Bloed. Ik wist niet dat de biecht een liefdevolle omhelzing is met Christus.

Ik dook dus met mijn hoofd in mijn papieren en ik las voor wat ik daarin had opgeschreven.

Ik heb alles opgebiecht over wat ik u eerder heb meegedeeld (seksuele zonden, het bezoeken van koffieshops, nachtclubs, ontucht, burgerlijk huwelijk, overspel, samenleving, alcohol, drugs, tabak, het geloven in de reïncarnatie, Rozenkruisers, spiritisme, astrologie, numerologie, kaartlegging, New Age…) en daaraan heb ik toegevoegd:

 • Ik voelde haat tegenover God en mijn broeders en zusters
 • Ik heb niemand iets vergeven
 • Ik ben tegen God opgestaan
 • Ik heb nooit mijn ouders en de directeuren op mijn werk gehoorzaamd
 • Ik heb de pil ingenomen en het leven gedood
 • Ik heb minirokken en décolletés gedragen en ik heb daardoor de mannen laten zondigen
 • Ik heb gezondigd met onreine woorden en gedachten zonder enige naastenliefde
 • Ik heb geroddeld, beledigd, gevloekt
 • Ik heb veel gelogen
 • Ik heb gestolen
 • Ik ben niet naar de Mis gegaan op zondagen en verplichte feestdagen
 • Ik heb sinds jaren de Vastendagen niet goed uitgevoerd
 • Ik heb een vriendin die een abortus wilde doen naar de kliniek gebracht
 • Ik heb niet gebeden
 • Ik heb niets gedeeld met de armen
 • Ik had veel idolen in de muziek en de kunstwereld
 • Ik keek naar X-films, films die angst veroorzaakten en gewelddadigheid vertoonden
 • Ik las slechte boeken die mijn ziel geen heil brachten
 • Ik was cynisch
 • Ik heb voedsel misbruiktDe priester heeft dat alles met geduld en vol medeleven aangehoord en sindsdien heb ik regelmatig elke week gebiecht.Ik heb baat gevonden bij het Bloed en het Water die uit het Heilig Hart van Jezus stroomden als een bron van Barmhartigheid.Jezus heeft me uitgelegd dat alhoewel de zonden waren uitgewist, ik ze moest herstellen zolang ik op de aarde leef. Zo niet, zou ik ze in het vagevuur moeten herstellen.Ik heb die kwellingen op nederige manier aanvaard en met de geest van boetedoening vroeg ik aan God de genade om ze te kunnen verdragen.Om een mooi lichaam te hebben, heb ik mijn tijd verdaan met diëten, body building, sauna’s en jacuzzi. Ik heb zelfs plastische chirurgie laten verrichten. Wat had ik daar allemaal aan omdat ik eigenlijk al in de vlammen van de hel stond. Ik heb verschillende malen deze wrekende vlammen gevoeld. Zij zijn vreselijk en heel erg fel.Toen ik de priester had verlaten, keerde ik terug naar huis. Daar begon ik me heel angstig te voelen want ik moest er met mijn man over praten, die in enkele uren mijn broer werd; hij kon de situatie maar moeilijk accepteren, maar heeft het uiteindelijk geaccepteerd omdat het ook om de redding van zijn eigen ziel ging. Ik heb hem toen verteld dat ik de Orde van de Rozenkruisen AMORC ging verlaten.Ik ontdeed me van al deze boeken, want zolang ze in mijn huis bleven, verlieten de demonen mijn huis niet. Ik heb ze gescheurd en weggegooid.Na vele malen het sacrament van de Biecht te hebben ontvangen, ontmoette ik een aantal priesters die mij gebeden verstrekten om de banden te verbreken met de esoterische studies die ik had gedaan en ik kreeg meer dan tien keer het sacrament voor de zieken, want mijn conditie was uiterst kritisch vanwege de opening van de chakra’s en de handelingen van de Satan, die me van binnen hadden vernietigd. De verschillende sacramenten hielpen me geestelijk te genezen.

 

 • Ik voelde me hoe langer hoe meer aangetrokken tot de Heer Jezus en gedurende twee jaar heb ik elke middag gebeden voor het tabernakel van een kerk dicht bij mijn huis. Christus trok me sterk aan. Ik voelde hoe mijn ziel als het ware werd opgezogen door Christus in het tabernakel. In de avond trof ik thuis de man aan met wie ik broederlijk samenwoonde.
 • Zodra de Heilige Maagd door een priester in mijn huis werd ingewijd, is daar de rust teruggekeerd. Voor mijn bescherming liet ik ook het scapulier van Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel op me leggen om dag en nacht beschermd te worden door de Maagd Maria.
 • Absoluut overtuigd van het feit dat ik een heel grote fout in mijn leven had begaan, begon ik alle esoterische boeken over de New Age en ook alle occulte boeken in kleine stukjes te verscheuren.
 • Wat zou ik geworden zijn zonder het Kostbaar Bloed van Jezus? Alleen het Kostbaar Bloed van Jezus is in staat zulk soort vlammen te blussen. Jezus beval me toen: “Respecteer je lichaam,”
 • Ik, die minirokken graag droeg en mijn borsten toonde, zat in een verloren lichaam.
 • Hij toonde mij het innerlijke lijden van mijn ziel die de zonden van het lichaam moest herstellen en ik hoorde: “Boetestraf voor de zonden met het lichaam.” Ik voelde in mijn ziel alle kwellingen die de duivels me hadden toegebracht, woedend als ze waren dat ik ze verlaten had.
 • Na mijn biecht heb ik mijn boetedoening gedaan voor het tabernakel en daar heeft Jezus met heel Zijn Vaderlijke liefde gezegd: “Je zonden zijn uitgewist.”
 • Ik heb de priester niets verzwegen. Als ik moedwillig enkele zonden had verborgen, zou mijn biecht een heiligschennis zijn geweest en zou ik dus geen enkele genade ontvangen hebben.
 • Daaraan heb ik ook alle hoofdzonden toegevoegd die ik had gepleegd omdat ze de toegang tot de hel verschaffen aan een ziel als die nog niet opgebiecht zijn: trots, gierigheid, jaloezie, woede, luxe, gulzigheid, luiheid.

Vanaf dat moment begon ik elke dag de staties van de kruisweg te bidden om de zielen in het vagevuur te bevrijden. God heeft me gevraagd dit werk van barmhartigheid voort te zetten en Hij legde uit dat het vagevuur Zijn barmhartigheid is en de hel Zijn gerechtigheid. Ik vroeg toen aan God: “Maar was het U, Heer, die de zielen tot de hel heeft veroordeeld?”

Hij antwoordde: “Die zielen hebben zichzelf veroordeeld”.

Ik nam me voor om mijn leven op te offeren voor het heil van alle zielen. Jezus moedigde me aan. Op een dag zei Hij om drie ’s middags: “Smeek om Mijn Barmhartigheid voor alle zielen.” “Smeek Mij hierom tijdens het Uur van Mijn Lijden.”

Omdat ik eronder leed dat veel van mijn vrienden erg ver van de Kerk staan, zei Jezus: “Blijf voor ze bidden.”

En na twee jaar samenwonen als broer en zus met mijn man, die ondertussen een broer voor me was geworden, zei God tegen me dat zo lang als ik dat bleef doen, mijn schijnheilig hart niet vooruit kon gaan.

Ik ben dus gescheiden, want ik wist dat schijnheiligen later in de zee van vuur en zwavel zouden lijden. Later ben ik bij mijn ouders teruggekomen en na die verandering in mijn leven, gaf God mij een andere mystieke ervaring!

Mijn ziel bevond zich op een verlaten plek. Ik stond op een soort platform en er was een pad. Ik liep vooruit op dat pad en ik bevond me voor een enorm gat met knetterend vuur daarin. Daar waren heel grote vlammen. De verdoemden waren woedend en bedreigden me toen ik naar ze keek en schreeuwden: “Wij haten je!” Hun haat was verzengend en hun sarcasme deed mijn hart pijn.

De goeroe die mijn chakra’s had geopend is na zijn dood in deze plaats van duisternis terecht gekomen. Zijn ziel is voor eeuwig verloren omdat hij Jezus had geweigerd. Hij wilde vrijwillig in zijn geestelijke trots blijven.

Toen hij voor God kwam kon hij Zijn blik en Zijn licht niet verdragen. Hij was een man die zijn vrouw al die tijd had bedrogen en die zeer ingewijd was in de Orde van de Rozenkruisen, in sjamanisme, spiritisme, en yoga FM. Hij beoefende eveneens het tantrisme en was een grote ingewijde in de yoga. De Heilige Maagd zei me dat hij in de hel zit omdat hij zijn fouten niet wilde erkennen. Hij wilde al zijn occulte praktijken niet aan God opbiechten. God heeft hem dus aan zijn lot moeten overlaten, want Hij gruwt van trotse zielen.

Daarna bevond mijn ziel zich in een grot. Mijn beide handen zaten vast aan de wand van de grot. Ik zag dat mijn ziel dezelfde vorm had als die van mijn aardse lichaam. Het was diepe duisternis. Plots daalden grote golven van zeer helder licht in de ruimte waar ik stond.

Boven mij was het vagevuur, de vlammen waren heel hoog. De zielen in die staat van reiniging zijn allen verenigd in de goddelijke wil. Hun grootste lijden was dat ze God niet meer konden zien. Zij hadden Hem gezien tijdens hun persoonlijke beoordeling in een licht die nog niet zo helder was als die van de hemel. Zij hebben een grote heimwee naar God, maar ze durven niet voor Hem te verschijnen met hun schandvlekken. Ze reinigen zichzelf en doen boetedoening voor de zonden die ze op de aarde niet hersteld hebben. Velen van hen leren daar lief te hebben.

Ik zag een paar witte trappen en mijn ziel beklom ze vlug. Boven op die witte trap aangekomen, zag ik een man in een rood gewaad; hij maakte de poort voor me open en trok zich daarna snel terug. Ik zag engelen samen zweven en daarna verschenen twee grote smetteloze, witte engelen. Ze waren heel vriendelijk een zeer mooi. Het licht van God straalde op hen neer.

Achter die poort bevindt zich het Paradijs, het Hemelse Jeruzalem, waarvan de Bijbel ons vertelt dat zij schijnt met een schittering, zoals die van een edelsteen, de jaspis, helder als kristal. Ze heeft een grote, hoge muur met twaalf poorten. Op de poorten staan de namen van de twaalf stammen van Israël. Er staan drie poorten in het oosten, drie in het noorden, drie in het zuiden en drie in het westen. De muur van de stad staat op twaalf fondamenten met daarop de namen van de twaalf apostelen van het Lam.

De stad is vierkant, even lang als breed. De muur is van Jaspis en de stad zelfs is van zuiver goud, zo helder als glas. De fondamenten van de muur van de stad zijn met allerlei kostbaar gesteente versierd: het eerste fondament bestaat uit Jaspis, het tweede uit saffier, het derde uit chalcedoon, het vierde uit smaragd, het vijfde uit smaragd, het zesde uit sardis, het zevende uit chrysoliet, het achtste uit beryl, het negende uit topaas, het tiende uit chrysopraas, het elfde uit hyacint en het twaalfde uit amethist. De twaalf poorten zijn twaalf paarlen; iedere poort is gebouwd uit een parel. Het plein van de stad is zuiver goud, doorzichtig als glas.

Ik heb de aanwezigheid van God de Vader heel duidelijk gevoeld. Hij was de Bron. Hij is een zeer vriendelijke Vader, vol liefde en vrede. Zijn aanwezigheid overstroomt een oceaan van vrede. God de Vader is heel teder: “Ik ben een Vader vol liefde voor Mijn kinderen.” “Zondig niet meer.” Hij zei me: “God is vooral een Vader.” Ik noem hem daarom “Liefdevolle Vader”, “Liefste Vader”.

God wil ons alleen maar genezen en onze wonden verbinden. God is Liefde.

Het licht van de hemel dat ik zag is anders dan die van de aarde. Het is een heel krachtig licht, een intens wit en fonkelend licht, maar het doet de ogen geen pijn.

Daarna heb ik Jezus gezien, omringd door een schitterend gouden licht. Hij was prachtig. Mijn ziel voelde een grote vrede en een groot verlangen Hem te benaderen. Ik had heel graag bij de Zoon van God willen blijven, zo heerlijk voelde ik me bij Hem.

Vervolgens zag ik Jezus met een kroon op Zijn hoofd. Hij was majestueus. Wat mij vooral trof was de oneindige liefde die uit Hem straalde. Een liefde, zo krachtig en teder tegelijk, maar van grenzeloze macht. Alleen Hem wilde ik liefhebben. Nooit van mijn leven heb ik een wezen ontmoet die zo puur en liefdevol is.

Ik heb ook mijn grootmoeder gezien. Zij was heel mooi en stralend en zij zag eruit alsof zij 30 jaar was. Dan hoorde ik: “Zij, die zich in de hel bevinden, zijn diegenen die (Jezus) ontkennen en verraden. Daarom is het van groot belang de 10 geboden te eerbiedigen.”

Daarna zag ik de Allerheiligste Maagd Maria. Zij kwam als Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Zij deelde me in haar blijdschap en verenigde zich met mijn ziel! Een moment van groot genot dat ik nog steeds mis; zo heerlijk voelde ik me. Toen zij zich met mijn arme ziel verenigde, werd ik door haar zoete aanwezigheid overstroomd. Menselijke woorden kunnen die prachtige ervaring niet beschrijven.

De Maagd Maria is en blijft maagd; toch is zij tegelijkertijd Moeder. (Maagd vóór en gedurende de zwangerschap en maagd na het ter wereld brengen). Zij is de Moeder van Jezus, dus de Moeder van God. Zij is ontvangen zonder zonde, zij is opgegroeid in lichaam en ziel voor de hemelse glorie; Zij is de Moeder van de Kerk, dat wil zeggen Moeder van haar getrouwen en van haar priesters.

Ik heb ook Padre Pio gezien en heiligen die met me spraken. De laatste die ik zag was de heilige Petrus met een grote sleutel in zijn handen.

Tijdens deze geestelijke ervaring, droeg ik al de zonden in me die ik nog niet had gebiecht; dit deed me heel erg pijn. Om dit te voorkomen, biecht ik elke week om er niet mee geconfronteerd te worden tijdens de persoonlijke beoordeling in het uur van mijn dood.

God had me mijn innerlijk getoond dat voordat ik tot Hem terug kon komen, ik Zijn barmhartigheid geweigerd had en mijn ziel was heel hard. Hij zei me: “Ik kan niet in een ziel komen wanneer die hard en trots is.”

Hij had mij al mijn gedachten laten zien die Zijn Liefde niet deelden, heel mijn medeplichtigheid met het kwaad, al mijn slechte gevoelens, mijn kritieken en oordelen over anderen en Hij zei me: “Ik ken al je gedachten.” “Denk erom geen oordeel te vellen over anderen.” “Beschuldig ze niet.”

Weet u, ik beschuldigde iedereen. Hij zei me toen: “Veroordeel hen niet.” “Bemin iedereen.”

Geliefde broeders en zusters, mijn ziel bevond zich al meerdere keren op de bodem van de afgrond omdat ik anderen bespotte in plaats van de stilte te bewaren. Het woord is een grote gave van God. Het is scheppend en elk woord brengt gevolgen met zich mee. De Heilige Maagd en God hebben mij gevraagd innerlijk te zwijgen want mijn slechte woorden werden mijn eigen veroordeling; ik heb geaccepteerd om oorzaken, keuzes en gevolgen van al deze woorden aan God door te geven, opdat Hij mij met Zijn genade kan helpen bij het herstellen daarvan. Als we alles in stilte herstellen, verkrijgen wij barmhartigheid.

Ik heb het volgende gebod ontvangen: “Stilte en gebed.” Ik heb de woorden van Jezus begrepen toen Hij zei: “Je ja moet ja zijn en je neen, neen; en wat daar nog bij komt, is uit den boze.” (Mt. 5,37)

Ik heb iedereen teruggezien die wegens mij geleden hadden en allen die mij hadden doen lijden in mijn familie, vrienden, onderwijzers, schoolvrienden en directeuren.

Tijdens deze ervaring zien we alles en ondergaan we alle pijn die anderen hebben ondergaan door onze handelswijze en ook wat anderen ons hebben doen ondervinden. Toen is er een groot verlangen in me ontstaan om alles te herstellen.

Ik zag alle liefde die ik tijdens mijn leven niet had gegeven en ik heb er heel onder geleden. De Heilige Maagd heeft me toen uitgenodigd om meer liefde te schenken aan mijn naasten.

Al mijn gedachten zag ik tot in de kleinste details, vooral de liefdeloze gedachten tegenover mijn naasten. In mijn leven had ik veel minachting in me omdat ik tijdens mijn kindertijd erg gekwetst werd. God zei: “Ik ken al je gedachten.” In het licht van God komen al onze gedachten weer naar boven. Hoewel ik ze had opgebiecht, hoorde ik ze toch weer omdat God ze uit mijn innerlijk naar boven bracht door de macht van de Heilige Geest.

Ik smeekte God om erbarmen met me te hebben. Ik heb Hem al die gedachten overhandigd zodat Hij me kon helpen door ze te veranderen in liefdevolle gedachten en mededogen voor mijn broeders en zusters die ik liefheb. Ik heb alle consequenties van mijn gedachten aan God overhandigd, want alleen Hij kan ze werkelijk herstellen om mij te rechtvaardigen.

We kunnen ons de kracht van een gedachte niet voorstellen. Ik koesterde gedachten van lust, vernietiging, wraak, bedrog, luiheid.

Toen de mystieke ervaring zich voortzette, zag ik hoe vaak ik mezelf in de afgrond neer had gedrukt als gevolg van mijn onvergeeflijkheid en koppigheid door te blijven denken aan bepaalde personen terwijl God mij juist had gevraagd om afstand van hen te nemen.

In mijn jeugd heeft Lucifer me vaak verblind met sterren of met mensen die er uiterlijk mooi uitzagen, maar van binnen in feite slangen waren. Sterker nog, ik aanbad idolen en verbrak daarmee het eerste gebod van God: Gij zult geen afgoden vereren maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.

Een paar keren ben ik ook diep in de afgrond gevallen wegens mijn slechte gevoelens over enkele priesters die niet goed voor me geweest waren. De Heilige Maagd heeft me daarvoor gewaarschuwd. Dus begon ik veel voor hen te bidden. Priesters zijn de favoriete zonen van de Maagd Maria. Er moet veel voor hun gebeden worden voor hun bescherming.

Daarna werden mij mijn beoordelingen en veroordelingen over anderen getoond, zodat elke keer wanneer ik iemand beoordeelde of veroordeelde, mijn ziel zichzelf veroordeelde. Een ziel is alleen goed in de liefde. En Jezus zei me: « Blijf in Mijn liefde. »

Op dat moment begreep ik volledig het grote gebod “Je zult je naaste liefhebben als jezelf”. (Mt 19,19).

Toen ik op een dag mijn zonden onderzocht die ik met mijn ogen had begaan, werd mijn ziel erg treurig toen ik begreep dat God me had zien kijken naar onkuise films.

Ik begreep ook wat een grote schade de boze geesten mijn ziel hadden toegebracht. Ik heb enorme pijn daarover gevoeld en de Heilige Maagd vroeg me om Satan op de televisie te weerstaan en ik heb haar dat aangeboden als een offer.

Ik heb veel zonden gepleegd met mijn ogen door naar bepaalde mensen te kijken en naar hen te verlangen! God zei me daarover: “Verlang niet naar hen!” waardoor ik het negende gebod van God eindelijk goed begon te begrijpen: “Gij zult geen onkuisheid begeren.”

Mijn ziel heeft ook eronder geleden dat ik mezelf overleverde aan het lezen van wereldlijke tijdschriften, bijvoorbeeld door het lezen van horoscopen…

Ik werd ook geconfronteerd met mijn manier van kijken: hoogmoedig, spottend, hatelijk en hard. Ik vroeg God mij te veranderen zodat mijn ogen barmhartig werden.

Toen ik mijn zonden onderzocht die ik met mijn oren had begaan, onderging ik een groot leed over al de gesprekken waaraan ik deel had genomen en de slechte muziek waarnaar ik had geluisterd.

Tijdens de verlichting van ons geweten, wordt ons alles getoond.

Alle woorden werden mij getoond, zelfs de woorden die ik alleen in mezelf had geuit, tegen God, tegen mijn naasten en tegen mezelf, zoals denigrerende opmerkingen, zwarte humor, leugens, godslasteringen, beledigingen, scheldwoorden, brutaliteit, laster en beschuldigingen.

Toen ik mijn verschillende beschuldigingen aan mijn naasten en mezelf opnieuw beleefde, toonde Jezus me mijn ziel, die anderen en mijzelf stond te beschuldigen. Ik speelde de rol als vijand van God.

Hij sprak: “Beschuldig hen niet!” en “Beschuldig jezelf niet tegenover Mij.” Ik stond mijzelf tegenover God te beschuldigen over de zonden die ik had gepleegd terwijl Hij ze al had vergeven tijdens mijn biecht. In feite speelde ik de rol van de duivel die de zielen steeds beschuldigt en God zei me: “Jij hebt een beschuldigende ziel.” Ik heb geleerd daar spijt over te hebben.

Met mijn ziel geheel geopend door goddelijke toestemming, droeg ik de last van al mijn slechte gevoelens die me er toegebracht hadden schade toe te brengen aan mijzelf en aan mijn naasten: mijn onverschilligheid, bitterheid, trots, hebzucht, woede, onreinheid, jaloezie, egoïsme, superioriteit, verachting, arrogantie en verlangen naar macht.

Daarna kwam het gewetensonderzoek naar mijn angsten. Die zijn niet van God afkomstig. Het is de vijand van God die me in de greep van vrees en angst houdt. Ik begreep het toen Jezus zei: “De duivel houdt jou in de greep van angst.”

Omdat ik vol angst leefde, zei de Heilige Maagd: “Kom in mijn armen als je angstig bent.” En ze zei verder: “Mijn lieve kind, geef mij je “niets”, geef mij heel jezelf, ik heb jou lief. Ik ben je mamma en ik wil je leiden op de weg naar het Paradijs. Wijd mij je gedachten toe, je handelen, je dagen, ik zal je in mijn armen nemen en je troosten. Beloof me altijd aan me te denken en de Rozenkrans te bidden. Vergeet me niet. Ik houd zoveel van je.”

Ook werden me al mijn slechte gebaren en houdingen getoond waardoor Satan me vasthield en God sprak: “Je bent hiervoor gestraft.” Daarom doe ik boete. Ik heb gebaren gemaakt tegen God, tegen mijn naasten en tegen mezelf, zoals overheersing, manipulaties, opstandigheid, misbruik van drank en drugs, het niet willen delen met anderen.

Terwijl deze bovennatuurlijke ervaring zich voortzette, werden me mijn ijdelheid en wereldse geest getoond. Ik was heel trots van aard, hield van luxe, grote restaurants, mooie opmaak, heel dure parfums, allerlei soorten haarverf en zolang ik niet weer natuurlijk werd, leed mijn ziel. De Heilige Maagd vroeg me nederig en natuurlijk te zijn en mezelf te negeren en Jezus zei: “Hou jezelf in de armoede.” Hoogmoed en trots komen de hemel niet binnen.

Toen mijn ongehoorzaamheden aan de beurt kwamen, zag ik ze alle sinds mijn kindertijd. Vooral mijn ongehoorzaamheden aan mijn ouders kwamen duidelijk naar voren. Ze hebben mij veel negatieve gevolgen gebracht in het leven. Gedurende een hele tijd heb ik het goddelijk gebod vergeten: “Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.” (20, 12).

God toonde me ook mijn innerlijke opstanden. Elke keer dat ik in opstand kwam tegen Zijn wil, zag ik mijn ziel diep in de afgrond en begon ik God te bedreigen zoals de duivels dat doen. Ik kreeg diep berouw en onderwierp mezelf aan de goddelijke wil en gehoorzaamde aan mijn geestelijke leider. Ik zag de zwarte tentakels van het Beest. Hij was als een enorme octopus die me had vastgebonden. Dat Beest zei tegen mij: « Je bent van mij! » « Ik klem je vast aan mij. »

Mijn ziel zag zichzelf ook tijden de Eucharistie. Enkelen keren is het voorgekomen dat ik niet genoeg aandacht had voor de werkelijke aanwezigheid van God in mij en ik zag mijn onverschilligheid voor Christus.

Soms was ik afgeleid tijdens de Heilige Mis; ik keek naar anderen of ik praatte met iemand. Ik dacht soms aan eten of aan mijn lichamelijke behoeften. God toonde me ook al mijn zonden in de Kerk, vooral toen ik met anderen praatte in plaats van te zwijgen. Het is zelfs voorgekomen dat ik zat te praten tijdens de aanbidding. God zei toen tegen me: “Aanbid en zwijg.”

Ik kreeg ook te maken met mijn huichelachtigheid tegenover de armen en wat een grote schande het was dat ik verlangde een mooi huis te bezitten, terwijl zo veel arme mensen honger lijden.

God liet me zelfs ook een ongebruikte kamer zien in een appartement die mijn zuster mij leende terwijl een van mijn vriendinnen geen enkele voor zichzelf had. Mijn ziel voelde de hele verantwoording die ik God schuldig was voor al het geld waarover ik in mijn leven beschikte en die ik zinloos had uitgegeven.

Jezus zei me: “Deel het met anderen, mijn dochter.” Ik wilde dus alles aan de armen geven, maar de Heilige Maagd zei dat ik niet alles moest weggeven. Ik heb dus alleen de strikt noodzakelijke dingen behouden om daarvan te kunnen leven; de rest heb ik aan noodlijdende mensen gegeven.

Toen God me al mijn minachting toonde, zag ik hoe verschrikkelijk lelijk ik er van binnenuit zag. Dit was dus de afbeelding van mijn ziel; hij zei toen: « Laat alle minachting achterwege », « Denk alleen aan de liefde. » Hij toonde me aan dat Satan mij met minachting had gevuld.

God toonde mij ook mijn zonden met bepaalde personen die ik ontmoet had. Daar enkelen van hen zeer negatief waren, zei Hij me: “Let op je ontmoetingen.” Het was niet omdat Hij ze niet liefhad, want Hij heeft iedereen lief, maar Hij wenste me te beschermen tegen hun handelingen. Hij zei: “Bezoedel je niet meer.” Ik had me inderdaad bezoedeld met vele personen.

Tenslotte toonde God me alles wat ik zonder liefde deed. Sommige gebeden waren liefdeloos. Ik heb Hem beloofd boete te doen door meer lief te hebben.

Al het slechte dat ik mijn naasten had aangedaan, zag ik terug en ik heb ze opnieuw moeten ervaren. Ik heb daar heel erg onder geleden. Toen heb ik tegen God uitgeroepen: “Jezus, heb medelijden met me. Heb medelijden met de grote zondares die ik ben!”

Ik overhandigde toen aan Jezus al mijn slechte keuzes en de gevolgen daarvan en Hijzelf kwam om mijn levensfouten te herstellen met Zijn genaden en liefde. Hij zei: « Ik kan alles. » God is almachtig. Overhandig alles aan Hem, laat maar alles aan Hem over.

Ik riep nog tot Hem: « Genees mij, o Jezus, genees mij o liefderijke Vader »! En ik die ooit durfde te zeggen aan Jezus dat Hij niet genoeg van mij hield! Hij antwoordde meteen: « Je kunt je niet voorstellen, hoezeer Ik je liefheb. Ik roep je op tot heiligheid, ik roep je op om Me lief te hebben! Mediteer over Mijn Lijden!”

Het lezen en het mediteren over het lijden van Christus maakte me bewust van het grote offer dat de Heer op het hout van het kruis voor de vergeving van mijn zonden had gemaakt.

Om Jezus te bedanken voor Zijn grote goedheid, bid ik elke dag de rozenkrans, want Hij had mij beloofd dat wanneer ik de rozenkrans zou bidden, Hij mij zou redden. Toen ik op een dag de rozenkrans bad, zei Hij: “Ik bid voor je bevrijding” en ik begreep dat God in mij was om te vechten tegen de macht van de slang.

Ik bid ook de rozenkrans van de Heilige Aartsengel Michael ter ere van de negen koren der Engelen en ik beëindig mijn dag van gebed met een paar keer bidden van het zeer vruchtbare gebedje dat een daad van liefde is: “Jezus, Maria, ik hou van U, red de zielen!” God beloofde aan Zuster Consolata Betrone, dat elke keer als we dit gebedje van harte bidden: “Jezus, Maria, ik heb U lief, red de zielen!” een ziel voor de eeuwigheid gered wordt.

Geliefde broeders en zusters, dit was de verlichting van mijn bewustzijn. U zult allen tijdens het uur van uw dood voor God verschijnen voor uw persoonlijke beoordeling. Daarom hoop ik dat mijn getuigenis u kan helpen om meer licht te verkrijgen.

De beoordeling van God voor mijn ziel was: jij hebt al Mijn barmhartigheid.

God had mij Zijn vergiffenis gegeven omdat ik berouw had over alles. Als ik geen berouw had gehad, dan was mijn ziel verloren gegaan.

Moge God u overvloedig zegenen.

Gezegend zij Jezus Christus!

Fabienne    (English website : https://newagedangers.wordpress.com/)

Résultat de recherche d'images pour "FRISE FLEURS MYRIAMIR"

 

Publicités